دانلود جزوه ریاضی عمومی 2

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲ استاد طاهری

جزوه ریاضی عمومی ۲ دانشگاه آزاد

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲ استاد طاهری

نام درس : ریاضی عمومی ۲

مدرس : استاد نرگس طاهری

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

حجم فایل : ۱۸.۵ مگابایت

منبع : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

برای دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید

در این جزوه ریاضی عمومی ۲ خواهید خواند

فصل اول : توابع عددی

 • حد و پیوستگی توابع دو متغیره
 • تعریف توابع چند متغیره
 • حد یک تابع دو متغیره
 • برسی حد توابع
 • تعریف پیوستگی ( سه شرط پیوستگی تابع )
 • مشتقات چند جزئی مرتبه اول
 • مشتق ضمنی
 • تعریف بردار گرادیان و معرفی رابطه آن
 • کرل میدان برداری
 • دیورژانس یک تابع برداری ( حاصل ضرب داخلی بردار گرادیان )
 • آشنایی با مشتقات زنجیره ای
 • مشتق سویی
 • مشتق پارامتری
 • تعیین معادله صفحه مماس و خط قائم‬‎ با استفاده از بردار گرادیان
 • کاربرد مشتق

فصل دوم : انتگرال دو گانه

 • حل انتگرال های دو گانه معمولی
 • تعویض ترتیب انتگرال گیری
 • تغیر متغیر دکارتی و قطبی
 • کاربرد انتگرال دو گانه ( محاسبه مساحت و حجم )

فصل سوم و چهارم : انتگرال سه گانه و انتگرال خط

 • تغیر متغیر استوانه ای و کروی
 • کاربرد انتگرال سه گانه ( تعیین حجم و محاسبه مساحت رویه ها )
 • محاسبه کار با استفاده از انتگرال خط
 • انتگرال خط مستقل از مسیر
 • روش تعیین تابع پتانسیل
 • آشنایی با قضیه گرین

دانلود با لینک مستقیم

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۱

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۱ استاد درودی

جزوه ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۱ استاد درودی

نام درس : ریاضی عمومی ۱

مدرس : استاد درودی

تعداد صفحات : ۱۲۳ صفحه

حجم فایل : ۲۰.۸ مگابایت

منبع : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

برای دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید

در این جزوه ریاضی عمومی ۱ خواهید خواند

 • حد و پیوستگی
 • آشنایی با قاعده هوپیتال
 • تعریف پیوستگی
 • قضیه مقدار میانی
 • انتگرال نامعین ( عکس مشتق )
 • فرمول های انتگرال نامعین
 • ویژگی های انتگرال
 • روش تغیر متغیر برای انتگرال گیری از توابع مرکب
 • روش جزء به جزء ( این روش معمولا” برای انتگرال گیری از حاصلضرب دو تابع بکار می رود )
 • روش تجزیه کسر ها ( برای توابعی بکار می رود که مخرج آنها قابل تجزیه است )
 • انتگرال های مثلثاتی ( فرمول های طلایی و … )
 • توان های مختلف tan و cot
 • انتگرال گیری به کمک جانشانی مثلثاتی
 • انتگرال گیری از توابع گویای sin و cos
 • انتگرال توابع رادیکالی
 • انتگرال معین ( برای محاسبه سطح زیر نمودار )
 • قضیه اساسی دیفرانسیل و انتگرال
 • کاربرد انتگرال معین ( محاسبه سطح محصور بین نمودار )
 • محاسبه حجم اجسام دوار
 • آشنایی با میدان های برداری
 • انتگرال خمیده خطی
 • میدان برداری پایستار ( اگر کار انجام شده در یک میدان برداری مستقل از مسیر باشد )
 • قضیه گرین
 • انتگرال های ناسره ( غیر عادی )

 

دانلود با لینک مستقیم